Poezja
poetryPorównajmy mitologie
"Let Us Compare Mythologies"
McGill Poetry Series Number One, Contact Press,
 Toronto 1956

Tomik zawiera 44 wiersze napisane przez Leonarda Cohena między piętnastym
a dwudziestym rokiem życia i jest dedykowany pamięci Nathana Cohena
Ilustracje: Freda Guttman

Opowieść (Story)
Wiersz (Poem)
Piosenka (Song)
List (Letter)
Ostrzeżenie (Warning)
Modlitwa o zachód słońca
(Prayer for Sunset)
Miejski Chrystus (City Christ)
Modlitwa za Mesjasza (Prayer for Messiah)
Kiedy ta amerykańska kobieta (When this American Woman)
Mucha (The Fly
)
Te heroiczne strofy (These Heroics)
Kochankowie (Lovers)


Leonard Cohen
"Leonard Cohen 1957"
Grey Scale

Anglia 2017

Wszystkie recytowane przez Cohena i nagrane na tej płycie wiersze pochodzą z tomu "Let Us Compare Mythologies"Urna z ziemią

"The Spice - Box of Earth"
McClelland and Stewart Ltd., Toronto 1961
88 wierszy (w tym sześć napisanych podczas studiów na Uniwersytecie Columbia).
W Polsce tomik jest zatytułowany "Urna z ziemią", ale faktycznie chodzi o zdobione drewniane pudełko z pachnącymi przyprawami,
które wykorzystuje się podczas żydowskiej ceremonii wyznaczającej koniec szabasu i początek świeckiego tygodnia,
ale to pudełko jest wypełnione ziemią.

Nie zostawia śladów tak jak mgła (As The Mist Leaves No Scar)
Pod moimi dłońmi (Beneath My Hands)
Nie marnowałem czasu w klasztorach Europy (I Have Not Lingered in European Monasteries)
Chcę objąć jakąś Panią (I Long To Hold Some Lady)
Posiadając wszystko (Owning Everything
)
Piosenka
(Song)
Dla Anny (For Anne)
Masz kochanków (You Have The Lovers)
Piosenka dla Abrahama Kleina (Song For Abraham Klein)
Piosenka na uspokojenie (Song To Make Me Still)
 
Letnie haiku dla Franka i Marian Scott (Summer Haiku For Frank And Marian Scott)
Moja pani może spać (My Lady Can Sleep)
 Prezent
(Gift)
Zastanawiam się, ilu ludzi w tym mieście
(I Wonder How Many People In This City)
Podróż
(Travel)
Mam dwa kawałki mydła
(I Have Two Bars Of Soap)
 Pieśń rogacza (The Cuckold's Song)
Piosenka poranna
(Morning Song)
Kwiaty, które zostały w ziemi (The Flowers That I Left In The Ground)
Latawiec jest ofiarą
(A Kite Is a Victim)
    Są ludzie (There Are Some Men)
Izajasz
 (Isaiah)
Credo
   Geniusz (The Genius)
Nauczycielowi (To A Teacher)
Obrzęd (Celebration)
Ostatni taniec "Pod Czterema Miedziakami"
(Last Dance at the Four Penny)
*
* "The Four Penny Art Galery" (Galeria Sztuki pod Czterema Miedziakami) przy Stanley Street w Montrealu - już nie istnieje - spaliła się.

Kwiaty dla Hitlera
"Flowers for Hitler"
McClelland and Stewart Ltd., Toronto 1964
50 wierszy. Tomik zadedykowany Marianne Ihlen


 
Co ja tu robię (What I'm Doing Here)

Chciałem być lekarzem (I Wanted To Be A Doctor)
Stan szuflady 28 listopada 1961 (The Drawer's Condition On November 28, 1961)

Niewidzialny kłopot (The Invisible Trouble)
Opium i Hitler (Opium and Hitler)
 To nas używa! (It Uses Us!)

Klejnot rodzinny (Heirloom)
Autobus (The Bus)
Wszystko co należy wiedzieć o Adolfie Eichmannie (All There Is to Know about Adolph Eichmann)
Niebo (Sky)
Przeznaczenie (Destiny)
Hitler

Niepowodzenie świeckiego życia (The Failure Of A Secular Life)
 
Koła, ogniste chmury (Wheels, Fireclouds)
Opływała nas muzyka
(The Music Crept By Us)
Hydra 1960

    Królowa Wiktoria i ja (Queen Victoria and Me)
Miałem to przez chwilę
(I Had It for a Moment)
Droga powrotna
(The Way Back)
   Słysząc dawno nie wypowiedziane imię
(On Hearing a Name Long Unspoken)
Styl
(Style)
Reszta to śmiecie
(The Rest Is Dross)

Pozory
(Disguises)
Wiśniowe sady (Cherry Orchards)
Tramwaje (Streetcars)
Nic, co mogę stracić (Nothing I Can Lose)
Trawnik przed domem
(Front Lawn)

Wielki świat (The Big World)
  Listy (The Lists)
Obietnica (Promise)
Dla E.J.P. (For E.J.P.)
Wreszcie zadzwoniłem ...
(Finally I Called)


Pasożyty nieba
"Parasites of Heaven"
McClelland and Stewart Ltd., Toronto 1966

Pewnej nocy spaliłem (One Night I Burned)
Widzę cię na greckim materacu
(I See You On A Greek Mattress)*
* Wspomniany w wierszu Steve, to Steve Sanfield wieloletni przyjaciel Leonarda Cohena
Śnieg pada (Snow is falling)  
Odciski palców Fingerprints)

Nie upadł na mnie krzyż (Cross Didn't Fall On Me)
Zmory
 Jestem kapłanem Boga
(I am a priest of God)

Dwoje poszło spać (Two went to sleep)
Tego ranka odziewał mnie wiatr (This morning I was dressed by the wind)
Był piękny, gdy tak siedział w samotności (Her Was Beautiful When He Sat Alone)


Wiersze wybrane 1956 - 1968
"Selected Poems 1956 - 1968"
McClelland and Stewart Ltd., Toronto 1968
20 nowych wierszy oraz wybór z wcześniejszych publikacji.Edmonton, stan Alberta, grudzień 1966, czwarta nad ranem (Edmonton, Alberta, December 1966, 4 a.m.)
Marita
To dla ciebie (This Is For You)
Powód dla którego piszę (The Reason I Write)
Nie musisz mnie kochać
(You Do Not Have to Love Me)

Mieszkasz jak bóg (You Live Like a God)
Dobrze jest zasiadać z ludźmi (It's Good to Sit with People)
Spotkałem cię (I Met You)
To tylko miasto, kochanie (It's Just a City, Darling)
Osoba, która je mięso (A Person Who Eats Meat)

Siła niewolników
"The Energy of Slaves"
McClelland and Stewart Ltd., Toronto 1972
80 nowych wierszy

Witaj w tym wierszu  (Welcome to These Lines)
Jedyny wiersz (The Only Poem)
Portret dziewczyny (Portrait of a Girl)
 Przeczuwałem zarys twoich piersi (I Perceived The Outline of Your Breasts)
 Ucieczka (The Escape)
Na opuszczenie Francji (On Leaving France)
Umieram (I Am Dying)
Piętnastoletnie dziewczęta (The 15 - year - old Girls)
 1967
Wstrętny dla samego siebie
(Ugly In My Own Eyes)
Nie ma zdrajców (There Are No Traitors)
 Odszedłem od kobiety (I left A Woman Waiting)
Niewidzialny wieczorem (Invisible Tonight)
Miłość to ogień (Love Is a Fire)
Rozdarłeś odzież (You Tore Your Shirt)
Zagrożenie (Threat)
Ciemno o czwartej (Dark at Four O;Clock)

Wysoko nad ziemią (Far From The Soil)
Mój pokój (My Room)
Droga do Larissy (The Road to Larissa)
Spotyka mnie kara
(I Am Punished)
Era Wodnika
(Aquarian Age)
Mordercy
(The Killers)
Najczystsza z okazji
(Purest of Occasions)
Poszłaś do pracy
(You Went to Work)
Każdy system
(Any System)
Pewnego dnia
(One of These Days)
Staram się być w kontakcie
(I Try to Keep in Touch)
Moja chciwość
(My Greed)
Twoje oczy
(Your Eyes)
To jest wojna
(This Is War)
Chciałbym przeczytać
(I'd Like to Read)
Wiersze już nas nie kochają
(The Poems Don't Love Us Any More)
Zostań
(Stay)
Etykieta
(Etiquette)
Forma poezji
(The Form of Poetry)
Zasłona
(A Veil)
Noc która ma nadejść
(A Future Night)
Maroko
(Marocco)
Pieśń dla mojego zabójcy
(Song for My Assassin)
Niewłaściwy człowiek
(The Wrong Man)
Jedno
(One)
To mój głos
(This Is My Voice)

Śmierć bawidamka
"Death of A Lady's Man"
McClelland and Stewart Ltd., Toronto 1978
Tomik zadedykowny matce - Mashy Cohen

Uklęknąłem przed strumieniem (I Knelt Beside a Stream)
Kawiarnia (The Cafȇ)
Kawiarnia - Komentarz (Commentary - The Cafȇ)
Przemiana (The Change)
Przemiana - Komentarz (Commentary - The Change)
Śmierć tej książce (Death to This Book)
Śmierć tej książce - Komentarz (Commentary - Death to This Book)
Inny pokój (Another Room)
Inny pokój - Komentarz (Commentary - Another Room)
Śmierć bawidamka (Death of a Lady's Man)
Moja żona i ja (My Wife and I)
Moja żona i ja - Komentarz (Commentary - My Wife and I)
Wiadomość, której naprawdę nie znosisz (The News You Really Hate)
Wiadomość, której naprawdę nie znosisz - Komentarz
(Commentary - The News You Really Hate)

Postanowiłem (I Decided)
Robak
(The Beetle)
Robak - Komentarz
(Commentary - The Beetle)
Ołtarz
(The Altar)
Ołtarz - Komentarz
(Commentary - The Altar)
To małżeństwo
(This Marriage)
To małżeństwo - Komentarz
(Commentary - This Marriage)

To małżeństwo - Komentarz II (Commentary II - This Marriage)
Fotografia (The Photograph)
Chyba jest wiosna (It's Probably Spring)
Chyba jest wiosna - Komentarz (Commentary - It's Probably Spring)
Inna rodzina (Another Family)

Astmatyk (The Asthmatic)
Astmatyk - Komentarz
(Commentary - The Asthmatic)

Decyzja Kobiety (A Woman's Decision)
Wyprawiam pogrzeb mojej dziewczynie
(I Bury My Girlfriend)
Inne Bębny
(A Different Drum)
Człowiek pracy
(A Working Man)
Człowiek pracy - Komentarz
(Commentry - A Working Man)
Nieczysty początek
(The Unclean Start)
Angelica
Następny
(The Next One)
Cudowna kobieta
(A Marvellous Woman)
Zdarzenie
(The Event)
Nie masz kształtu
(You Have No Form)
Sen
(The Dream)
Podoba mi się, jak się przeciw mnie buntujesz
(I Like the Way You Opposed Me)
Przy moim synu
(Beside My Son)
Przy moim synu - Komentarz
(Commentary - Beside My Son)
Dała mi kulę
(She Has Given Me the Bullet)
Dała mi kulę - Komentarz
(Commentary - She Has Given Me the Bullet)
Dobry bój
(The Good Fight)
Gołębica
(TheDove)
Róża
(The Rose)
Bez powrotu
(Not Going Back)
Montreal
Francuski i Angielski
(French and English)
O zdemaskowana żono
(O Wife Unmasked)
Okno
(The Window)
Twoja śmierć
(Your Death)

Modlitwy (Petitions)
Bunt (The Rebellion)
Cena tej książki (The Price of This Book)
Roshi
Ten łajdak
(This Wretch)
Śpiesz się na obiad (Hurry to Your Dinner)
Śpiesz się na obiad - Komentarz
(Commentary - Hurry to Your Dinner)
Z wolna ją poślubiłem (Slowly I Married)

Przekaz (The Transmission)
Koniec mojego życia w sztuce (End of My Life in Art)
Roshi raz jeszcze (Roshi Again)
Jak mówić poezję (How to Speak Poetry)
Jak mówić poezję - Komentarz (How to Speak Poetry)
Polityka tej książki (The Politics of This Book)
Miało cię tu nie być (You are Not Supposed to Be Here)
Ostatnie badanie (Final Examination)
Ostatnie badanie - Komentarz  (Commentary - Final Examination)
 

Księga miłosierdzia
Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2017
tłumaczenie Daniel Wyszogrodzki

"Book of Mercy"
McClelland and Stewart Ltd., Toronto 1984
Książka składa się z 50 krótkich, ponumerowanych fragmentów prozy poetyckiej, każdy odpowiada rokowi życia Leonarda Cohena.

       


I

1 Zatrzymałem się, aby posłuchać (I Stopped to Listen)
2 Opuściwszy króla (When I Left the King)
3 Usłyszałem jak moja dusza śpiewa (I Heard My Soul Singing)

4 Szukałem pośród słów
5 Pozwól mi odpocząć
6 Zasiądź, mistrzu
(Sit Down, Master)

7 Przemieszczałem się z miasta
8 Spada w oczach ludzi
9 Błogosławiony bądź
10 Osłodziłeś swoje słowo
11 Z modlitwy powrócił do kota
12 Rozsuwam zasłony

13 Przyjacielu
14 Błogosławiony bądź
 

Muzyka nieznajomego.
Wybrane wiersze i piosenki
Wydawnictwo Da Capo, Warszawa 1999
"Stranger Music, Selected Poems and Songs"
McClelland and Stewart Ltd., Toronto 1993
Zbiór dedykowany Adamowi i Lorce. Zawiera wybór ułożony chronologicznie
i kończy się jedenastoma wcześniej niepublikowanymi wierszami z lat osiemdziesiątych.

       

Do współucznia (To a Fellow Student)
Fragment dziennika (Fragment from a Journal)
Kiedy nawet (When Even The)
Paryskie modelki
(Paris Models)
Na widok wierszy Kabira na jej toaletce
(On Seeing Kabir's Poems on Her Dressing Table)
Mój honor
(My Honour)
Spokój
(Peace)
Uścisk (The Embrace)
Głębokie szczęście
(A Deep Happiness)
Każdy kamyk
(Every Pebble)
Dni czułości
(Days of Kindness)

Księga tęsknoty
Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2006
przekład Daniel Wyszogrodzki
"Book of Longing"
McClelland and Stewart Ltd., Toronto 2006
Tomik zadedykowany Irvingowi Laytonowi

     

Księga tęsknoty (The Book of Longing)
Mój żywot w habicie (My Life in Robes)
Głos Pana (His Master's Voice)
Roshi w wieku 89 lat (Roshi at 89)
Jeden z moich listów (One of My Letters)
Też byś zaśpiewała
(You'd Sing Too)
SOS 1995
(S.O.S. 1995)
Kiedy Piję
(When I Drink)
Lepsze
(Better)
Mnich spragniony miłości
(The Lovesick Monk)
Do młodej zakonnicy (To a Young Nun)
Inni autorzy
(Other Writers)*
*
Wspomniany w wierszu Steve Sanfield, to wieloletni przyjaciel Leonarda Cohena
Roshi
Lekarstwo
(Medicine)
Prawdziwe ja
(True Self)
Upadek zen
(The Collapse of Zen)
Wczesny poranek na Mount Baldy
(Early Morning at Mt. Baldy)
Opuszczając Mount Baldy
(Leaving Mt. Baldy)
Najszczęśliwszy człowiek na świecie
(The Luckiest Man in the World)
Już wtedy było po imprezie
(The Party Was Over Then Too)
To już koniec
(This Is It)
To nie Chiny
(This Isn't China)
Bar w hotelu Takanawa Prince
(Takanawa Prince Hotel Bar)
Seisen tańczy
(Seisen Is Dancing)
Wchodzimy w okres
(Moving Into a Period)
Moja partnerka
(My Consort)
Zabytkowe Claremont Village (Historic Claremont Village)
Niepokój o poranku (Disturbed This Morning)
Ciało pełne samotności
(Body of Loneliness)
Ja tylko tyle
(All My News)
Masz rację, Saharo
(You Are Right, Sahara)
Wczesne pytania
(Early Questions)
Księżyc
(The Moon)
Słodki czas
(Sweet Time)
Jedzenie mi smakuje
(Food Tastes Good)
Niezła zabawa
(Fun)
Kosz
(Basket)
Ponad mrokiem rzek
(By the Rivers Dark)
Sama miłość
(Love Itself)
Dość kochałeś już
(You Have Loved Enough)
Na głębokości tysiąca pocałunków
(Thousand Kisses Deep)
Podział
(Split)
Odchodzi Aleksandra
(Alexandra Leaving)
Portorykańska piosenka
(A Puerto Rican Song)
Boogie Street
(Boogie Street)
W ograniczonym zakresie (A Limited Degree)
Życie wypełnione zadaniami
(A Life of Errands)
Życzcie mi szczęścia
(Wish Me Luck)
Figurki religijne
(Religious Statues)
Oto przyczyna
(What Did It)
W temacie papierosów (The Cigarette Issue)
Brakuje i matki
(I Miss My Mother)
Spośród tysięcy
(Thousands)
Gdy nie ma mojej Miłej (
My Baby Wasn't There)
Tawerna u Duska 1967 (Dusko's Taverna 1967)

Niestosowne
(Unbecoming)

Stary automat na 23 Ulicy
(The Old Automat on 23rd St.)
Zbyt stary (Too Old)
Plaża w Kamini (The Beach at Kamini)

W czasie dnia (During the Day)
Śmiech na Panteonie (Laughter in the Pantheon)

Drogi Dzienniczku (Dear Diary)
Zimno (The Cold)
Cudowny lek (A Magic Cure)
Pytanie Laytona (Layton's Question)

Gdybyś wiedziała
(If You Knew)

Pisałem za miłość (I Wrote for Love)

Litość przywraca (Mercy Returns Me)
Lorca żyje (Lorca Lives)
Tradycja ( The Tradition)
Dobrzy Niemcy (Good Germans)
Pilot (The Remote)
Gdybym mógł ci pomóc
(If I Could Help You)
Mgiełka pornografii (The Mist of Pornography)
Opóźnienie (Delay)
Popołudnie w Montrealu (Montreal Afternoon)
Trzeba mi prochów (Need the Speed)
Jak mogłem wątpić (How Could I Have Deubted)
Dyktando w samolocie nad Europą
(Voice Dictating in a Plane Over Europe)

Wielkie wydarzenie (The Great Event)
Niebo nad Paryżem (The Paris Sky)

Dotychczasowa historia (The Story Thus Far)
Przeurocza piosenka
(The Sweetest Little Song)

To coś (Thing)
Strofy dla H. M. (Stanzas for H. M.)
Na ścieżce (On the Path)
Dlaczego kocham Francję ( Why I Love France)
Mój Odkupiciel
(My Redeemer)
Najpierw (First of All)
Krzyż (The Cross)
Zmęczeni (Tired)
Maselniczka
(Butther Dish)
Spór
(Argument)

Coś z wczesnych lat siedemdziesiątych (Something From The Early Seventies)
Znacznie póżniej (Much Later)
Rozłożony
(Separated)
Trzeci patent
(The Third Invention)
Moja matka śpi
(My Mother Asleep)
Ponownie pojawia się Robert
(Robert Appears Again)
Moja matka nie umarła (My Mother is Not Dead)
Shirley
Najlepsze
(The Best)
Precyzja
(Clockwork)
Pijak nie ma płci
(The Drunk is Gender-free)
Mniejsza o to (Never Mind)
Słowik
(Nightingale)
W trakcie pisania (Work in Progress)
Jest taka chwila (There is a Moment)
Niewierna żona (The Faithless Wife)
Bez bagażu # 31
(Travelling Light # 31)
Cel
(The Goal)
Posłuchaj kolibra (Listen To The Hummingbird)
Kukiełki (Puppets)


Wiersze i Piosenki
"Poems and Songs"
Everyman's Library, Pocket Poets
Random House, New York 2011

   Antologia zawierająca wybór piosenek i wierszy  z całego okresu twórczości Leonarda Cohena, w tym takie legendarne piosenki jak "Suzanne", "Siostry Miłosierdzia", "Ptak na drucie", "Słynny niebieski prochowiec", czy "Jestem twój", jak też niezapomniane wiersze z wielu zbiorów m.in. "Kwiatów dla Hitlera", "Pięknych Przegranych" oraz "Śmierci bawidamka". Tom ten, obejmujący utwory  erotyczne i melancholijne, mistyczne i sardoniczne, pokazuje autora jako pełnego energii erudytę. Znajdziemy tu także, po raz pierwszy w druku, nowe teksty piosenek, jak "Amen", "Ciemność", "Kołysanka", "To piękne uczucie" i "Urodzony w okowach"

Piętnaście wierszy
"Fifteen Poems"
Everyman's Library,
Random House, New York 2012
eBook dla iPad

   Temu  wyborowi  poezji  Leonarda Cohena towarzyszą 24 zaskakujące i prowokujące rysunki. Wśród 15 wierszy znajdziemy "Śmierć bawidamka", "Słysząc imię dawno niewypowiedziane" oraz "Uścisk". Po raz pierwszy pojawiają się one w tym e - booku wraz z ilustracjami.

Płomień
"The Flame"
Farrar, Straus&Giroux USA 2018
McClelland and Stewart Ltd., Kanada 2018
Canongate, Wielka Brytania 2018
Dom Wydawniczy Rebis, Polska 2018
premiera  2 październiku 2018
Polskie wydanie w tłumaczeniu Daniela Wyszogrodzkiego

 

    Płomień" - kolekcja ostatnich wierszy Leonarda Cohena. Ich wyboru i układu dokonał sam autor w ostatnich miesiącach życia. Książka zawiera m.in. słowa piosenek, fragmenty prozy oraz ilustracje, a także szeroki wybór tekstów z poetyckich notatników Cohena, które artysta prowadził przez całe życie. W sumie składają się one na niepowtarzalny, intymny obraz życia i umysłu wybitnego artysty i humanisty. "Płomień" ukazuje pełną skalę sztuki poetyckiej Leonarda Cohena, od kunsztownej transcendencji po czarny humor. 


15 stycznia, Kawiarnia na Sycylii (Jan 15, 2007 Sicily Cafѐ)
Tak ze mną tańcz (Thanks For The Dance)
Sercu daje znak (Happens To The Heart)
Kto idzie dalej (Moving On)
Posłuchaj kolibra (Listen To The Hummingbird)
Tak (I Do)
Kotlety jagnięce (Lambchops)
Nie będzie zmian (No Time To Change)
Nie wiedziałem (I Didin't Know)

Mam już tego dość (I Can't Take It Anymore)
Powrotny prąd (Undertow)
Sporadycznie (On Rare Occasions)
Mój prawnik
(My Lawyer)
Spoglądam na flagę

Nie złamię szyfru (I Can't Break The Code)
Szczęśliwa noc !!!!! Niedziela, 7 Marca 2004 (The Lucky Night !!!!! Sunday March 7 2004)
Mówi, że chce nas zabić (He Says He Wants To Kill Us)
Roshi powiedział
(Roshi Said)

Gdyby nie było obrazów (If There Were No Paintings)
Pozbawiony (Deprived)
Wymiary miłości (Dimensions Of Love)
Pełne zatrudnienie dla V.R. (1978 - 2000) (Full Employment For V.R. (1978 - 2000)
Słychać tu kroki (I Hear The Traffic)
Hołd dla Morentego (Homage To Morente)
Zawsze myślę o piosence
(I'm Always Thinking Of A Song)

Wiersz Roshiego (Roshi's Poem)
Kanye West to nie Picasso
(Kanye West Is Not Picasso)